Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi

2019. gada 6.aprīlī stājās spēkā jauni Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi ūdenssaimniecības jomā,  kas nosaka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību atbilstoši pastāvošajam tiesiskajam regulējumam.

Noteikumi attiecas uz ikvienu personu, kura Ventspils administratīvajā teritorijā izmanto centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus vai decentralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu savākšanai savā īpašumā.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5  “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils pilsētā”

 

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

Detalizētāka informācija pieejama šeit: DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU REĢISTRĒŠANA

Jaunie Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi, papildinot Ministru kabineta noteikumus Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk – MK noteikumi),  paredz 2019. gadā uzsākt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu, kā arī nosaka šo sistēmu reģistrēšanas kārtību.

Par decentralizētām kanalizācijas sistēmām MK noteikumu izpratnē saprot:

  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
  • septiķus - rūpnieciski ražota vai individuāli izgatavota tvertne ar divām vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekūdeņu un fekālo nogulšņu nostādināšanai ar pārplūdi vidē pēc nostādināšanas;
  • notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.

 

Pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā reģistrā attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums atrodas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un tas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt.

 

Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Ventspils pilsētas domi un pašvaldības SIA “ŪDEKA”, Ventspilī decentralizēto sistēmu reģistru veido un uztur pašvaldības SIA “ŪDEKA”.

SPIED UZ ATTĒLIEM UN LEJUPIELĀDĒ INFORMATĪVO BUKLETU