Veidlapas

 

  Veidlapas nosaukums Word dokuments  PDF dokuments
1. Iesniegums par prombūtni Atvērt dokumentu [.doc] Atvērt dokumentu [.pdf]
2.

Iesniegums tehnisko noteikumu izstrādāšanai ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanai 

Atvērt dokumentu [.doc] 

Atvērt dokumentu [.pdf] 

3.

Iesniegums tehnisko noteikumu izstrādāšanai perspektīvo pieslēguma atzariem 

Atvērt dokumentu [.doc] 

Atvērt dokumentu [.pdf] 

4.

Iesniegums par atzinuma sagatavošanu objekta nodošanai ekspluatācijā 

Atvērt dokumentu [.doc] 

Atvērt dokumentu [.pdf] 

5.

Veidlapa garantijas vēstulei par iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu apkalpošanu (ilgtermiņā) - no apsaimniekotāja (pārvaldnieka) daudzdzīvokļu mājās

Atvērt dokumentu [.doc] 

Atvērt dokumentu [.pdf] 

6.

Iesniegums par nosēdtvertnes (septiķa) atsūknēšanu un/vai skalošanu, par ūdensvada un kanalizācijas tīklu apkalpošanu (vienreizēji)

Atvērt dokumentu [.doc]

Atvērt dokumentu [.pdf]

7. Iesniegums Līguma slēgšanai par ūdenssaimniecības pakalpojumiem  fiziskām un juridiskām personām Atvērt dokumentu [.doc] Atvērt dokumentu [.pdf]
8. 1.Pielikums iesniegumam Līguma slēgšanai par ūdenssaimniecības pakalpojumiem juridiskām personām (vairāki objekti) Atvērt dokumentu [.doc] Atvērt dokumentu [.pdf]
9. Iesniegums elektroniskai Līguma slēgšanai par ūdenssaimniecības pakalpojumiem  fiziskām un juridiskām personām Atvērt dokumentu [.doc] -
10. 1.Pielikums elektroniskam iesniegumam Līguma slēgšanai par ūdenssaimniecības pakalpojumiem juridiskām personām (vairāki objekti) Atvērt dokumentu [.doc] -