Uzņēmums šodien

     

   Ūdens apgāde                                   Kanalizācija      

Par Ventspili

Ventspils atrodas Kurzemes ziemeļrietumos, pie Ventas upes ietekas Baltijas jūrā. Tā aizņem 55,4 km2, no kuriem 38% ir meži, parki un ūdeņi. Pēc platības Ventspils ir sestā lielākā Latvijas republikas pilsēta un otrā lielākā pilsēta Kurzemē.

Par pašvaldības SIA "ŪDEKA"


Pašvaldības SIA „ŪDEKA” ir 100% Ventspils pašvaldības kapitālsabiedrība ar vairāk kā 50 gadu pieredzi, kas nodrošina ventspilniekus un pilsētas uzņēmumus ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.

Darbības virzieni:

 • ūdens ieguve un attīrīšana;
 • ūdens piegāde;
 • notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz attīrīšanas iekārtām;
 • notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos.

Par uzņēmumu skaitļos (*):

 • apkalpošanas platība 55 km²;
 • kanalizācijas sūkņu staciju skaits – 24 gab.;
 • paceltais ūdens no 11 pazemes dziļurbumiem – 1.9 milj.m³;
 • attīrītie notekūdeņi – 2,9 milj.m³;
 • neto apgrozījums 3.3 milj. EUR;
 • klientu skaits ~17 005;
 • darbinieku skaits – 84;
 • mājsaimniecību vidējais ūdens patēriņš - 61 m³/gadā

*  Aktualizēts: 2024.gada februārī

Tarifs ūdensapgādei 0.93 EUR/m3 (bez PVN);

Piegādātā dzeramā ūdens cena par litru: 0.0009 EUR/l (bez PVN).

Šobrīd par prioritāti ir noteikts turpināt ūdenssaimniecības attīstības veicināšanu Ventspilī, paplašinot un atjaunojot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu piegādi ventspilniekiem un sekmējot centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību pilsētas rajonos, kur vēl šie pakalpojumi nav pieejami. Šobrīd pieeja centralizētiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir 98,5 % ventspilnieku.