Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Kuldīgas ielā 138, Ventspilī

Nosaukums: 
Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Kuldīgas ielā 138, Ventspilī
ID: 
UDEKA2020/6
Iepirkuma priekšmets: 
Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Kuldīgas ielā 138, Ventspilī
Kontaktinformācija: 

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētām Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (25.11.2019.).

Pasūtītāja kontaktpersona:

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatorisku informāciju ir Agnese Atvare, tālr. 636 07263, e-pasts: agnese.atvare@ventspils.lv.

Par tehniskiem jautājumiem Viesturs Otomers, tālr.636 07297, e-pasts:viesturs.otomers@ventspils.lv 

 

Nolikuma pielikumi pieejami šeit:

https://www.dropbox.com/sh/e4prwh86a9k59gy/AABPS643wbJNix3hL_19Y5t5a?dl=0 

PAZIŅOJUMS par piedāvājumu iesniegšanas kārtību iepirkumā!!!

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī COVID -19  dēļ, aicinām pretendentus piedāvājumus  iesniegt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu veidā vai skanētā (skanēts Pdf formātā) veidā (papildus finanšu piedāvājumu iesniegt arī elektroniskā veidā (Excel formātā))  nosūtot uz e-pasta adresi konkurss@ventspils.lv

 

Lēmuma par uzvarētāju pieņemšanas datums: 07.05.2020.

Izsludināts: 
24.Februāris, 2020.
Iesniegšanas termiņš: 
26.Marts, 2020.
Iepirkuma stadija: 
Noslēdzies
Uzvarētājs: 
SIA "Ventbetons-V", reģ.nr.41203027827
Līgumcena: 
29 451,43 EUR bez PVN