“Ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana”

Nosaukums: 
“Ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana”
ID: 
UDEKA2017/13
Iepirkuma priekšmets: 
Iepirkuma priekšmets ir ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana saskaņā ar Nolikuma tehniskām specifikācijām
Kontaktinformācija: 

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

 

Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju un organizatorisku informāciju ir Agnese Atvare, tālr. 636 07263, fakss 636 07866, e-pasts: agnese.atvare@ventspils.lv.

Jautājumi, kas saistīti ar iepirkuma priekšmetu, iesniedzami rakstveidā uz e-pastu: agnese.atvare@ventspils.lv ne vēlāk kā 4 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā.

Par tehniskiem jautājumiem kontaktpersona ir Ūdensmērītāju daļas vadītāja p.i. Anita Pērkone, tālr.636 07285.

 

Uzvarētājs 1.iepirkuma daļa - SIA "V&V VentMet laboratorija"

Līgumcena 4 901,76 EUR (bez PVN)

Uzvarētājs 2.iepirkuma daļa - SIA "V&V VentMet laboratorija"

Līgumcena 162,74 EUR (bez PVN)

Uzvarētājs 3.iepirkuma daļa - SIA "V&V VentMet laboratorija"

Līgumcena 253,32 EUR (bez PVN)

Izsludināts: 
27.Marts, 2017.
Iesniegšanas termiņš: 
7.Aprīlis, 2017.
Iepirkuma stadija: 
Noslēdzies