Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde

Nosaukums: 
Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde
ID: 
UDEKA2019/22
Iepirkuma priekšmets: 
Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde saskaņā ar Tehniskām specifikācijām un Līguma noteikumiem
Kontaktinformācija: 

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētām Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (15.04.2019.).

Pasūtītāja kontaktpersona:

Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju un organizatorisku informāciju ir Agnese Atvare, tālr. 636 07263, fakss 636 07866, e-pasts: agnese.atvare@ventspils.lv.

Par tehniskiem jautājumiem kontaktpersona ir PSIA „ŪDEKA” Ūdensmērītāju daļas vadītājs Raivis Apermanis, tālr. 63607285.

Lēmuma par uzvarētāju pieņemšanas datums: 25.07.2019.

Izsludināts: 
25.Jūnijs, 2019.
Iesniegšanas termiņš: 
19.Jūlijs, 2019.
Iepirkuma stadija: 
Noslēdzies
Uzvarētājs: 
SIA “OROLS ŪDENS UZSKAITE”, reģ.nr.40003673798
Līgumcena: 
16 711,00 EUR bez PVN