ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJU PIEGĀDE

Nosaukums: 
ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJU PIEGĀDE
ID: 
UDEKA2017/21
Iepirkuma priekšmets: 
Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde saskaņā ar Nolikuma tehniskām specifikācijām
Kontaktinformācija: 

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

 

Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju un organizatorisku informāciju ir Agnese Atvare, tālr. 636 07263, fakss 636 07866, e-pasts: agnese.atvare@ventspils.lv.

Jautājumi, kas saistīti ar iepirkuma priekšmetu, iesniedzami rakstveidā uz e-pastu: agnese.atvare@ventspils.lv ne vēlāk kā 4 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā.

Par tehniskiem jautājumiem kontaktpersona ir Ūdensmērītāju daļas vadītājs Raivis Apermanis, tālr. 63607285.

Iepirkuma pārtraukšanas iemesls: Nav saņemti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoši piedāvājumi.

Izsludināts: 
9.Jūnijs, 2017.
Iesniegšanas termiņš: 
22.Jūnijs, 2017.
Iepirkuma stadija: 
Pārtraukts