Tarifi

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 3.februāra lēmumu,

Ventspilī no 2022. gada 1.aprīļa ir noteikti šādi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

Ūdensapgādes tarifs 0,77 EUR/㎥ + PVN

Kanalizācijas tarifs 1,24 EUR/㎥ + PVN

Kopā: 2,01 EUR/㎥ + PVN

 

 

Klientiem, kuri nesaņem rēķinus, precīzu norēķinu veikšanai ir iespēja izmantot norēķinu tabulu.

 

Pārējo pakalpojumu cenas un izcenojumi  - ŠEIT

Izmaiņas ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos no 2022.gada 1.aprīļa:

Informācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem  klientiem ŠEIT

Informācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem juridiskiem klientiem - ŠEIT