Tarifi


Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  2022. gada 24. novembra lēmumam, 

Ventspilī 2023. gada 1.janvārī stājās spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi.

Tarifs spēkā no 01.01.2023. līdz 30.04.2023.*

Ūdensapgādes tarifs 0,83 EUR/㎥ + PVN

Kanalizācijas tarifs 1,33 EUR/㎥ + PVN

Kopā: 2,16 EUR/㎥ + PVN

 

Tarifs spēkā no 01.05.2023.*

Ūdensapgādes tarifs 0,86 EUR/㎥ + PVN

Kanalizācijas tarifs 1,41 EUR/㎥ + PVN

Kopā: 2,27 EUR/㎥ + PVN

 

*Saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. aprīlim no elektroenerģijas izmaksām izslēdzamas obligātā iepirkuma un jaudas komponentes un sistēmas pakalpojumu maksa, līdz 2023. gada 31. martam paredzēts valsts atbalsts elektroenerģijas iegādei, kompensējot elektroenerģijas izmaksu pieaugumu 50% apmērā virs elektroenerģijas cenas 0,160 EUR/kWh.

 

Klientiem, kuri nesaņem rēķinus, precīzu norēķinu veikšanai ir iespēja izmantot norēķinu (01.01.2023.-30.04.2023.) tabulu.

 

Pārējo pakalpojumu cenas un izcenojumi  - ŠEIT

Izmaiņas ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos no 2023.gada 1.janvāra:

Informācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem  klientiem ŠEIT

Informācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem juridiskiem klientiem - ŠEIT