Tarifi

Saskaņā ar Ventspils pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada 6.oktobra lēmumu Nr. 08-11, ar 2009.gada 1.februāri Ventspils centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi iedzīvotājiem ir sekojoši:

Ūdensapgādes tarifs 0,73 EUR/m+ PVN

Kanalizācijas tarifs 1,11 EUR/m3  + PVN

Kopā: 1,84 EUR/m3 + PVN

 

Klientiem, kuri nesaņem rēķinus, precīzu norēķinu veikšanai ir iespēja izmantot norēķinu tabulu.

Maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem (ūdens + kanalizācija) pēc skaitītāju rādījumiem

m3 Summa, EUR (bez PVN) PVN 21% KOPĀ, EUR (ar PVN)
1 1,84   0,39 2,23
2 3,68   0,77 4,45
3 5,52   1,16 6,68
4 7,36  1,55 8,91
5 9,20  1,93 11,13
6 11,04 2,32 13,36
7 12,88 2,70 15,58
8 14,72 3,09 17,81
9 16,56 3,48 20,04
10 18,40 3,86 22,26

Pārējo pakalpojumu cenas un izcenojumi  - ŠEIT