Sludinājumi un paziņojumi

Izsoles


Pašvaldības SIA „ŪDEKA”, vienotais reģistrācijas numurs 41203000983, juridiskā adrese Talsu ielā 65, Ventspilī, paziņo par mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

  1. Izsoles priekšmets: automašīna (kravas furgons) VW CADDY, 2007.gada izlaidums, reģistrācijas numurs GJ7059, šasijas Nr.WV1ZZZ2KZ7X086490, nobraukums 130 000 km. Sākumcena (nosacītā cena) 1600 EUR (viens tūkstotis seši simti eiro), t.sk. 21 % PVN. Izsoles solis ir 50 EUR.

  2. Izsolāmo autotransportu var apskatīt Pašvaldības SIA „ŪDEKA” teritorijā Talsu ielā 65, Ventspilī, iepriekš piesakoties pa tālruni 28617114

  3. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties nosūtot pieprasījumu elektroniski uz e-pasta adresi udeka@ventspils.lv, vai brīvi lejuplādējot tos mājaslapā www.udeka.lv.

  4. Izsole notiks 2022.gada 7.decembrī plkst.14:00 pašvaldības SIA „ŪDEKA”, Talsu ielā 65, Ventspilī.

  5. Izsoles dalībniekiem pirms reģistrēšanās jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10 % (desmit procenti) apmērā no izsoles priekšmeta sākumcenas, kas jāiemaksā pašvaldības SIA „ŪDEKA” norēķinu kontā Nr. LV56HABA0001402060108, kods HABALV22, AS „SWEDBANK”.

  6. Izsoles uzvarētājs samaksā piedāvāto augstāko cenu par nosolīto izsoles priekšmetu, atskaitot no tās nodrošinājuma naudu, to ieskaitot pašvaldības SIA „ŪDEKA” norēķinu kontā Nr. LV56HABA0001402060108, kods HABALV22, AS „SWEDBANK” nedēļas laikā no izsoles dienas.

  7. Personām, kuras izsoles rezultātā iegūs izsoles priekšmetu, jānodrošina to izvešana no pašvaldības SIA „ŪDEKA” teritorijas Talsu ielā 65, Ventspilī,  pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienā.

 

LEJUPIELĀDĒT IZSOLES NOTEIKUMUS

 

Sludinājumi


Pašvaldības SIA "ŪDEKA" aicina darbā

Tehnisko speciālistu

Galvenie pienākumi:

• Izstrādāt tehniskos noteikumus pieslēgumu izbūveiperspektīvajiem pieslēgumu atzariem.

• Sagatavot robežaktus un veikt objektu apsekošanas.

• Uzturēt pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu datubāzes.

• Konsultēt uzņēmuma klientus par iespējām pieslēgties centralizētajiem ŪK tīkliem.

Prasības kandidātiem:

• Vismaz vidējā profesionalā izglītība vides zinātņu, būvniecības vai inženierzinātņu jomā.

• Labas datorprasmes (MS Office, vēlamas iemaņas darbā ar AutoCad). 

• B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:

• Profesionālu un draudzīgu kolēģu atbalstu;

• Visus nepieciešamos resursus kvalitatīvai darba pienākumu veikšanai;

• Mēnešalgu 1263 EUR (bruto)

• Veselības apdrošināšanu pēc 3 mēnešiem;

Darba vieta: Ventspils, Talsu iela 65.

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam iesūtīt līdz 2022.gada30.oktobrim uz e-pastu: udeka@ventspils.lv ar norādi “Pieteikums tehniskā speciālista vakancei”.

Jautājumu gadījumā varat sazināties pa tālruni 63607288 vai 63661495.

Mēs novērtējam katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju!

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas nosacījumiem. Aicinām kandidātus izvērtēt informāciju, ko iekļausiet CV.

 

Paziņojumi


Informācija par dalībnieku sapulcēm 2020.gadā

Informācija par dalībnieku sapulcēm 2021.gadā

Informācija par dalībnieku sapulcēm 2022.gadā