Pārvaldes struktūra

Sabiedrības struktūru veido 9 struktūrvienības. 

Sabiedrībā (pēc stāvokļa 2024.gada 1.janvārī) strādā 84 darbinieki.

.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta 1.3 daļā noteiktajām prasībām, pašvaldības SIA "ŪDEKA" publisko datus par valdes locekļiem. Skatīt PIELIKUMU sadaļā.

Saskaņā ar Valsts pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta 4.1 daļā noteiktajām prasībām, pašvaldības SIA „ŪDEKA” publisko datus par atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darbinieku noteiktajām mēnešalgām sadalījumā pa amatu grupām.  Skatīt PIELIKUMU sadaļā.