Par mums

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" pirmsākumi meklējami 1968. gada 16. februārī, kad Latvijas PSR Komunālās saimniecības ministrija izdeva pavēli par ūdensvada un kanalizācijas saimniecības izveidi Ventspilī. Tā tika izveidota, atdalot ūdensvada iecirkni no Komunālo uzņēmumu un labierīcību kombināta.

Lēmumu par pašvaldības uzņēmuma dibināšanu, kas nodarbotos ar ūdenssaimniecības sistēmas pārvaldīšanu, Ventspils pilsētas tautas deputātu padome pieņēma 1991. gadā. Tad arī uzņēmums ieguva savu nosaukumu "ŪDEKA", kas ir saīsinājums no vārdiem "ŪDEns" un "KAnalizācija".

Savukārt savu logo uzņēmums ieguva 2004. gadā. Logo sastāv no trim elementiem – valsts karoga, uzņēmuma nosaukuma un ūdens lāses.

 

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" MISIJA 

Nodrošināt kvalitatīvus, klientu vajadzībām atbilstošus, nepārtrauktus un videi draudzīgus ūdenssaimniecības pakalpojumus, veicinot Sabiedrības ilgtspējīgu attīstību.

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" VĪZIJA

Nodrošināt kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību visiem Ventspils iedzīvotājiem.

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" VĒRTĪBAS

ATBILDĪBA – par katru veicamo darbu uzņemamies atbildību.
EFEKTIVITĀTE – profesionāla personāla piesaiste, resursu izlietojuma izvērtējums atbilstoši darba efektivitātei.
ATVĒRTĪBA – atvērti jaunām idejām, pārmaiņām, projektiem, atvērti komunikācijai ar klientiem.

 

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA

                              

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" STATŪTI

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" ĒTIKAS KODEKSS