Palīdzība maznodrošinātajiem

Ventspils pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem ir iespējams saņemt plašu sociālo palīdzību, tajā skaitā dzīvokļa pabalstu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai, kas dod iespēju ievērojami samazināt ikmēneša maksājumus par patērētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.

No 2021. gada 1. jūlija Latvijā ir ieviesta vienota mājokļa pabalsta saņemšanas un aprēķināšanas kārtība, tādēļ, lai varētu aprēķināt mājokļa pabalsta apmēru, tajā skaitā ūdens, kanalizācijas, ūdensskaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju, iedzīvotājiem jāvēršas Ventspils Sociālajā dienestā. Iedzīvotāji aicināti  iepriekš pierakstīties pie sociālā darba speciālista, līdzi ņemot un uzrādot dokumentus par ienākumiem (ierastajā kārtībā) un ar mājokļa lietošanu saistītos maksājumus apliecinošos dokumentus – rēķinus, kuros redzami ar mājokļa lietošanu saistītie maksājumi un rādījumi. Mājokļa pabalsta apmērs katrai mājsaimniecībai atšķirsies, jo tiks aprēķināts kā starpība starp faktiskajiem izdevumiem par mājokli (nepārsniedzot Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumos Nr.809 “Par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 3.pielikumā noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus ) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām iedzīvotāji var saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā Raiņa ielā 10 un Sociālā dienesta filiālē Talsu ielā 39, vai zvanot pa tālruni 63601210 vai 636 63001, vai rakstot uz socdienests@ventspils.lv.