Palīdzība maznodrošinātajiem

Ventspils pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem ir iespējams saņemt plašu sociālo palīdzību, tajā skaitā dzīvokļa pabalstu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai, kas dod iespēju ievērojami samazināt ikmēneša maksājumus par patērētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.

Informāciju par iespējām saņemt pašvaldības atbalstu ūdenssaimniecības pakalpojumu patēriņa segšanai vai citu pašvaldības palīdzību var saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā Raiņa ielā 10 vai Sociālā dienesta Pārventas filiālē Talsu ielā 39. Informāciju var saņemt arī, zvanot pa tālruņiem 636 01202 vai 636 63001.