Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atūdeņoto dūņu savākšana, transportēšana un utilizēšana

Nosaukums: 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atūdeņoto dūņu savākšana, transportēšana un utilizēšana
ID: 
UDEKA2019/13
Iepirkuma priekšmets: 
PSIA “ŪDEKA” Notekūdeņu attīrīšanas ietaises atūdeņoto dūņu (atkritumu klases kods – 190805 sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas) savākšana, transportēšana un utilizācija saskaņā ar Nolikuma tehniskām specifikācijām un līguma nosacījumiem
Kontaktinformācija: 

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētām Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (15.04.2019.).

Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju un organizatorisku informāciju ir Agnese Atvare, e-pasts: agnese.atvare@ventspils.lv, Tālrunis: +371 63607263

Par tehniskiem jautājumiem kontaktpersona ir PSIA „ŪDEKA” Kanalizācijas daļas vadītājs Dzintars Kļava, mob.29871490

 

Lēmuma par uzvarētāju pieņemšanas datums: 14.06.2019.

Izsludināts: 
10.Maijs, 2019.
Iesniegšanas termiņš: 
31.Maijs, 2019.
Iepirkuma stadija: 
Noslēdzies
Uzvarētājs: 
I.Zariņas Tārgales pagasta zemnieku saimniecība “Dūkuļi” (reģ.nr.41201014372)
Līgumcena: 
9,65 EUR par 1m3 bez PVN