Notekūdeņu attīrīšanas dūņu izvešana

Nosaukums: 
Notekūdeņu attīrīšanas dūņu izvešana
ID: 
UDEKA2015/6
Iepirkuma priekšmets: 
Notekūdeņu attīrīšanas dūņu izvešana no pašvaldības SIA "ŪDEKA" Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm Dzintaru ielā 52a, Ventspilī.
Pievienotie dokumenti: 
Kontaktinformācija: 

Kontaktpersonas:

1) Par iepirkuma procedūras dokumentāciju un organizatorisku informāciju - Sandra Kļava, tālrunis 63607288, fakss 63661912, e-pasta adrese: udeka@ventspils.lv.

2) Jautājumi, kas saistīti ar iepirkuma priekšmetu, iesniedzami rakstveidā uz e-pastu: udeka@ventspils.lv ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Izsludināts: 
10.Jūlijs, 2015.
Iesniegšanas termiņš: 
24.Jūlijs, 2015.
Iepirkuma stadija: 
Pārtraukts