Kontaktinformācija

KLIENTU DAĻA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tālr.: 6 36 63010
E-pasts: abon.udeka@ventspils.lv

 

! Zvanu pieņemšana Administrācijas darba laikā, izņemot Klientu daļas pusdienu pārtraukumos.

Ūdensmērītāju daļa 

(ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņas pieteikšana)

Tālr.: 63607285

E-pasts: udensmeritaji.udeka@ventspils.lv

! Zvanu pieņemšana Administrācijas darba laikā,​ izņemot nodaļas pusdienu pārtraukumos.

Dispečerdienests

(zvanīt avāriju gadījumos un par asenizācijas pakalpojumiem)

Tālr.: 6 36 61115
E-pasts: dispeceri.udeka@ventspils.lv

Administrācija

Valdes priekšsēdētājs, Tehniskais direktors,

Komercdirektore, Biroja vadītāja

Tālr.: 6 36 61495
E-pasts: udeka@ventspils.lv

Mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 636 07295

Attīstības projektu vadītāja

Tālr.: 6 36 07287

Tehniskā daļa

Tālr.: 6 36 07286

Finanšu un ekonomikas daļa

 

Galvenā grāmatvede

Galvenā ekonomiste

Tālr.: 6 36 07266

 

Tālr.: 6 36 07298

E-pasts: fin.udeka@ventspils.lv

Personāldaļa

Tālr.: 6 36 07288

Darba aizsardzības speciālists

Tālr.: 6 36 07278

Dzeramā ūdens laboratorija

Tālr.: 6 36 07293

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

Vadītājs

 

Tālr.: 29871490

Energoapgādes daļa

Tālr.: 6 36 07264

Transporta un saimnieciskā daļa

Tālr.: 6 36 07265