Kontaktinformācija

KLIENTU DAĻA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tālr.: 6 36 63010
Fakss: 6 36 07280
E-pasts: abon.udeka@ventspils.lv

! Klientu daļu iespējams sazvanīt Administrācijas​

darba laikā, izņemot Klientu daļas pusdienu

pārtraukumos.

! Šobrīd konsultācijas sniedzam attālināti.

No 2021. gada 13.decembra “zaļajā režīmā” tiek atsākta maksājumu pieņemšana klātienē Pils ielā 12 un Talsu ielā 65. Maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiks pieņemti katru darba dienu no plkst.9.00-13.00.

Aicinām ņemt vērā, ka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības SIA “ŪDEKA” kases ārkārtējās situācijas laikā var strādāt tikai epidemioloģiski drošajā jeb zaļajā režīmā. Tas nozīmē, ka uzņēmums var apkalpot tikai tos klientus, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personas apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).

! Atgādinām, ka par ūdenssaimniecības pakalpojumiem iespējams norēķināties arī internetbankās un citās maksājumu apkalpošanas vietās, tajā skaitā veikalu “Maxima” kasēs Ventspilī – Aleksandra, Celtnieku un Saules ielā.

Ūdensmērītāju daļa (ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņas pieteikšana)

Tālr.: 63607285

E-pasts: udensmeritaji.udeka@ventspils.lv

Dispečerdienests

(zvanīt avāriju gadījumos)

Tālr.: 6 36 61115
E-pasts: dispeceri.udeka@ventspils.lv

Valdes priekšsēdētājs, Tehniskais direktors,

Komercdirektore, Biroja vadītāja

Tālr.: 6 36 61495
Fakss: 6 36 61912
E-pasts: udeka@ventspils.lv

Mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 636 07295

Attīstības daļa

Tālr.: 6 36 07287
Fakss: 6 36 07866

Tehniskā daļa

Tālr.: 6 36 07286

Finanšu un ekonomikas daļa

 

Galvenā grāmatvede

Galvenā ekonomiste

Tālr.: 6 36 07266

 

Tālr.: 6 36 07298

E-pasts: fin.udeka@ventspils.lv

Personāldaļa

Tālr.: 6 36 07288

Inženierinspektors, Kvalitātes vadītājs

Tālr.: 6 36 07278

Ūdensapgādes daļa, Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija

Tālr.: 6 36 07865

Ūdensmērītāju daļa

Tālr.: 6 36 07285

Energoapgādes daļa

Tālr.: 6 36 07264

Transporta un saimnieciskā daļa

Tālr.: 6 36 07265