Kontaktinformācija

Administrācija

(Valdes priekšsēdētājs, Tehniskais direktors, 

Komercdirektore, Biroja vadītāja)

 

 Tālr.: 6 36 61495
 Fakss: 6 36 61912
 E-pasts: udeka@ventspils.lv

Klientu daļa

 Tālr.: 6 36 63010
 Fakss: 6 36 07280
 E-pasts: abon.udeka@ventspils.lv

 ! Klientu daļu iespējams sazvanīt Administrācijas​

 darba laikā, izņemot Klientu daļas pusdienu 

 pārtraukumos. 

 ! Šobrīd konsultācijas sniedzam attālināti. Kases strādā pēc parastā darba laika. Skatīt Pieņemšanas laiki.

Ūdensmērītāju daļa (ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņas pieteikšana)

 Tālr.: 6 36 63010

 E-pasts: udensmeritaji.udeka@ventspils.lv

Dispečerdienests

(zvanīt avāriju gadījumos)

 Tālr.: 6 36 61115
 E-pasts: dispeceri.udeka@ventspils.lv

Juriste

 Tālr.: 636 07867

Mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste

 Tālr.: 636 07295

Attīstības daļa

 Tālr.: 6 36 07287
 Fakss: 6 36 07866

Tehniskā daļa

 Tālr.: 6 36 07286

Finanšu un ekonomikas daļa

Galvenā grāmatvede 

Galvenā ekonomiste

 

 

 

 

Tālr.: 6 36 07266

 Tālr.: 6 36 07298

 E-pasts: fin.udeka@ventspils.lv

Personāldaļa

 Tālr.: 6 36 07288

Inženierinspektors, Kvalitātes vadītājs

 Tālr.: 6 36 07278

Ūdensapgādes daļa, Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija

 Tālr.: 6 36 07865

Ūdensmērītāju daļa

 Tālr.: 6 36 07285

Energoapgādes daļa

 Tālr.: 6 36 07264

Transporta un saimnieciskā daļa

 Tālr.: 6 36 07265