Kanalizācija

Kanalizācijas sistēma - objektu un darbību kopums, kas nodrošina mājās un uzņēmumos izmantotā ūdens nonākšanu kopējā sistēmā, tā attīrīšanu un izvadīšanu no pilsētas.

Kanalizācijas sistēmā ietilpst kanalizācijas notekūdeņu savākšana no pilsētas mājām un uzņēmumiem, to pārsūknēšana pa kanalizācijas cauruļvadiem uz attīrīšanas iekārtām, attīrīšana un novadīšana uz dabīgajām ūdenstilpnēm. 

Sūkņu stacijas


Lai visus sadzīves kanalizācijas notekūdeņus nogādātu attīrīšanai uz notekūdeņu attīrīšanas kompleksu, Ventspilī darbojas vairāk nekā 20 dažāda lieluma un jaudas kanalizācijas sūkņu stacijas. Tās nodrošina pa kanalizācijas tīkliem no patērētājiem saņemto notekūdeņu savākšanu un tālāku pārsūknēšanu uz notekūdeņu attīrīšanas kompleksu.

Pilsētā katrā Ventas upes krastā ir pa vienai galvenai sūkņu stacijai, kuras nodrošina visu attiecīgā krasta notekūdeņu savākšanu un pārsūknēšanu. Pilsētas kreisā krasta galvenā sūkņu stacija atrodas Lāčplēša ielā, bet labā krasta – Muitas ielā. Lāčplēša ielas sūkņu stacijas notekūdeņi nonāk Muitas ielas stacijā un no turienes – notekūdeņu attīrīšanas kompleksā.

 

Attīrīšanas komplekss


Ventspils ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros 2005.gadā Ventspilī tika pabeigta jaunā notekūdeņu attīrīšanas kompleksa būvniecība. Šis komplekss bija nepieciešams, jo līdzšinējās - 20.gs. 70.gados izbūvētās Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas bija savu laiku nokalpojušas un vairs neatbilda mūsdienu prasībām ne tehnoloģiskā procesa, ne aprīkojuma, ne iekārtu kvalitātes ziņā.

Jaunais komplekss attīra pilsētas saimnieciskos un uzņēmumu rūpnieciskos notekūdeņus. Tas ir moderns un nodrošina notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Līdz ar to Baltijas jūrā nonāk tīri notekūdeņi.

Notekūdeņu attīrīšanas procesa shēma

GALERIJA