Iepirkumu plāns

Garāžas jumta seguma atjaunošana Talsu ielā 65, Ventspilī

Plānotais izsludināšanas periods gadā: 2.ceturksnis