Ūdenssaimniecības projekta V kārtas ietvaros notiek būvdarbi vairākos iekšpagalmos