Ūdens patēriņa rādītāju starpības Ventspils daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās