ŪDEKA atgādina par izmaiņām norēķinos par komunālajiem maksājumiem