Turpinās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Rūpniecības ielā 2 (2020.g. aprīlis)