Projektā Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta 2011.gadā izbūvētās ielas Pārventā