Oderēšanas metodes pielietošana kanalizācijas kolektora renovācijai Jūras ielā