Notekūdeņu attīrīšanas kompleksā nomainīta ventilācijas sistēma 2021.gada jūlijs