Krievlaukos atklāja jaunās ielas un sakārtoto ūdenssaimniecību