Jaunais likums veicina pieslēgšanos centralizētajai sistēmai