Izvērtē un izmēģina ekspluatācijā dažādus aku vāku veidus