Finanšu pārskati

Gada pārskats ir atskaites veids, kas sniedz skaidru priekšstatu par uzņēmuma resursiem, saistībām un finansiālo stāvokli. Šis dokuments atklāj uzņēmuma pašreizējo būtību, sasniegumus un uzdevumus nākotnē.

2021. GADS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIDOU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021. GADA 1. CETURKSNI

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021. GADA 1. PUSGADU

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021. GADA 9 MĒNEŠIEM

2020. GADS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" 2020. GADA FINANŠU PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" 2020. GADĀ VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETOS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020. GADA 12 MĒNEŠIEM

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020. GADA 9 MĒNEŠIEM

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020. GADA 1. PUSGADU

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIDOU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020. GADA 1. CETURKSNI

2019. GADS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" 2019. GADĀ VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETOS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" 2019. GADA FINANŠU PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019. GADA 12 MĒNEŠIEM

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019. GADA 9 MĒNEŠIEM

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019. GADA 1. PUSGADU

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019. GADA 1. CETURKSNI 

2018. GADS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" 2018. GADĀ VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETOS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" 2018. GADA FINANŠU PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018. GADA 1. PUSGADU

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018. GADA 1. CETURKSNI

2017. GADS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" 2017. GADA FINANŠU PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" 2017. GADĀ VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETOS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017. GADA 1. CETURKSNI 

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017. GADA 1. PUSGADU

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017. GADA 9 MĒNEŠIEM

2016. GADS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" 2016. GADA FINANŠU PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" 2016. GADĀ VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETOS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2016. GADA 1. CETURKSNI

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2016. GADA 1. PUSGADU

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2016. GADA 9 MĒNEŠIEM

2015. GADS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" 2015. GADA FINANŠU PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" 2015. GADĀ VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETOS