Automatizētās vadības sistēmas uzlabošana Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs

Nosaukums: 
Automatizētās vadības sistēmas uzlabošana Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs
ID: 
UDEKA2017/29
Iepirkuma priekšmets: 
Iepirkuma priekšmets ir automatizētās vadības sistēmas uzlabošana pašvaldības SIA „ŪDEKA” Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs Dzintaru ielā 52a, Ventspilī saskaņā ar Tehniskajām prasībām
Kontaktinformācija: 

Iepirkums tiek veikts piemērojot Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju un organizatorisku informāciju ir Agnese Atvare, tālr. 636 07263, fakss 636 07866, e-pasts: agnese.atvare@ventspils.lv.

Par tehniskiem jautājumiem kontaktpersona ir pašvaldības SIA „ŪDEKA” Kanalizācijas daļas vadītājs Aivars Mincenbergs, mob. 29187310.

Ieinteresētais piegādātājs rakstveidā uz e-pastu: agnese.atvare@ventspils.lv var pieprasīt Pasūtītājam sniegt papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. 

Lēmuma par uzvarētāju pieņemšanas datums: 29.09.2017.

Izsludināts: 
1.Septembris, 2017.
Iesniegšanas termiņš: 
22.Septembris, 2017.
Iepirkuma stadija: 
Noslēdzies
Uzvarētājs: 
SIA "LAKALME", reģ.nr. 40003379590
Līgumcena: 
51 560,00 EUR bez PVN