Ventspilnieki droši dzer krāna ūdeni

Iestājoties vasarai, biežāk atceramies nepieciešamību regulāri izdzert noteiktu ūdens daudzumu. Ventspilnieki bauda neatsveramu priekšrocību ikdienā lietot dzeramo ūdeni no krāna.

«Dzeramā ūdens kvalitāte Ventspilī ir nemainīgi augsta, un to var lietot uzturā bez papildu termiskās apstrādes,» apgalvo pašvaldības SIA ŪDEKA speciālisti. Ūdens kvalitātes rādītājiem jāatbilst Ministru kabineta noteikumiem par ūdens nekaitīgumu. Ūdens kvalitāti centralizētajā ūdensapgādes sistēmā uzrauga Veselības inspekcija. Dzeramā ūdens rādītājus tehnoloģiskajā procesā ik dienu pārbauda ŪDEKAS speciālisti, bet reizi nedēļā tiek veikta paplašināta testēšana. Dzeramā ūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti pieejami visiem interesentiem www.udeka.lv mājaslapā.

Aizmirsuši par rūsaino ūdeni

Nebūt ne vienmēr dzeramais ūdens Ventspilī ir bijis tik tīrs un kvalitatīvs kā tagad. PSIA ŪDEKA valdes priekšsēdētājs Edgars Daugelis aicina atgriezties netālā pagātnē. «Tie, kas Ventspilī dzīvo ilgāk par divdesmit gadiem, noteikti atceras problēmas ar dzeramo ūdeni. Tajā bija paaugstināts dzelzs un mangāna saturs un to lietot uzturā neapstrādātā veidā nebija vēlams,» atgādina Daugelis. Paaugstinātais dzelzs saturs padarīja dzeramo ūdeni nepatīkamu pēc izskata un radīja problēmas sadzīves un santehnikas ekspluatācijā un veļas mazgāšanā.

Pirms divdesmit gadiem netālu no Ventspils, Tārgales pagastā, piesaistot ES finansējumu, tika izveidota jauna ūdens ieguves vieta Ogsils ar 11 jaudīgiem artēziskajiem urbumiem. Dzeramo ūdeni iegūst no dziļuma līdz 70 metriem! Šajā pašā projektā Ventspilī uzcēla dzeramā ūdens atdzelzošanas staciju. Kopš tā laika ventspilnieki pamazām aizmirsuši par rūsaino ūdeni, bet jaunā paaudze nemaz nezina, kas tas ir. Pēc sava sastāva artēziskais ūdens ir derīgs lietošanai arī bez attīrīšanas. Tomēr tādā gadījumā tas radītu vizuālu diskomfortu, tāpēc ūdens iziet attīrīšanu atdzelzošanas stacijā. Dzeramā ūdens attīrīšanu no dzelzs, amonija un mangāna piemaisījumiem veic ar aerācijas un filtrācijas metodi – ar intensīvu skābekļa padevi, un kvarca smilšu filtru izmantošanu. Šāda dzeramā ūdens attīrīšanas metode ir efektīva, videi draudzīga un neprasa papildu apstrādi ar ķimikāliju palīdzību.

«Ventspilnieki ūdeni var dzert tieši no krāna. Tā attīrīšanai netiek izmantots ne hlors, ne kādas citas ķīmiskas vielas,» apgalvo Daugelis.

Ūdens no krāna maksā mazāk nekā centu litrā

Krāna ūdens Ventspilī ir ne tikai tīrs, bet arī tūkstoškārt lētāks par ūdeni pudelēs! Viens litrs ūdens centralizētajā ūdensapgādes sistēmā Ventspilī maksā tikai 0,001 eiro, tātad vienu desmito daļu centa! Uzņēmuma ŪDEKA dzeramā ūdens tarifs – 2,25 ­eiro/m3 + PVN – ir ceturtais zemākais Latvijā. Kaimiņu pašvaldībās, piemēram, Ventspils un Talsu novadā, centrālās ūdensapgādes pakalpojumu tarifi ir divtik un pat vairākkārt lielāki.

Tāpēc uzņēmums aicina privātos namīpašumus pieslēgties centralizētajai ūdensapgādei. Pateicoties pēdējos gadu desmitos īstenotajiem grandiozajiem ūdenssaimniecības attīstības projektiem, pilsētā atjaunoti vai izbūvēti no jauna desmitiem kilometru ūdensvada un kanalizācijas tīklu. Kvalitatīvi un nepārtraukti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi pieejami visā pilsētas teritorijā. Vienreizēji ieguldot līdzekļus centralizēto tīklu pieslēguma izveidei, nam­īpašnieki vairs neuztrauksies ne par dzeramā ūdens kvalitāti, ne kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanu. Par to nepārtraukti rūpējas uzņēmums ŪDEKA.

Edgars Daugelis atgādina, ka tām mājsaimniecībām, kuras nav pieslēgtas centrālajai kanalizācijas sistēmai, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem savas lokālās attīrīšanas iekārtas jāreģistrē speciālā reģistrā un regulāri jāatskaitās par kanalizācijas notekūdeņu izvešanu. Tiem, kuri nav reģistrējuši lokālo kanalizācijas sistēmu namīpašumā, var piemērot soda sankcijas. Uzņēmuma vadītājs norāda, ka pilsētā centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem nav pieslēgti aptuveni 700 privātie namīpašumi. No tiem vairāk nekā 170 namīpašumiem ir iespēja pieslēgties, un ŪDEKA tos aktīvi aģitē izmantot centralizētos pakalpojumus. Savukārt starp tiem namīpašumiem, kuriem nav iespējams pieslēgties centralizētajiem tīkliem, ir ne mazums neapbūvētu vai nepabeigtu īpašumu vai tukšu māju, kur neviens nedzīvo.

Var padzerties un paņemt ūdeni no brīvkrāna

Tīrs dzeramais ūdens mūsu pilsētā pieejams ne tikai dzīvokļos un mājsaimniecībās, kurām ir pieslēgums centralizētajiem tīkliem, bet arī brīvkrānos. Pastaigas laikā pilsētas ielās var padzerties un paņemt līdzi ūdeni pudelē. Brīvkrāni ar bezmaksas dzeramo ūdeni atrodas Kuldīgas ielā pie autostacijas, Tirgus laukumā, pie galvenās ieejas pilsētas pludmalē, Bērnu pilsētiņā un bērnu parkā Fantāzija, Reņķa dārzā. Iespējams, nākotnē ūdens brīvkrāni parādīsies arī citviet pilsētā.

Saules paneļi saražo elektroenerģiju pašpatēriņam

Lai nodrošinātu ventspilniekiem ne tikai tīru un garšīgu dzeramo ūdeni, bet arī stabilus pakalpojumu tarifus, PSIA ŪDEKA aktīvi strādā pie iekārtu energoefektivitātes paaugstināšanas. Pirms diviem gadiem galvenajā sūkņu stacijā tika nomainīti sūkņi pret jaudīgākiem un efektīvākiem, attīrīšanas iekārtās nomainīts gaisa kompresors, kas uzrādīja vislielāko enerģijas patēriņu. Iekārtu nomaiņa nodrošināja elektroenerģijas patēriņa samazināšanos par 20% un notekūdeņu attīrīšanas izmaksu samazināšanos. Tomēr lielākais iekārtu energoefektivitātes uzlabošanas projekts saistīts ar divu saules paneļu staciju izbūvi. 2023. gadā abas stacijas saražoja 260 tūkstošus kilovatu elektroenerģijas, kas veidoja 13% no ŪDEKAS kopējā elektrības patēriņa. Atsevišķos ūdenssaimniecības objektos pašražotās elektroenerģijas īpatsvars ir vēl lielāks. Piemēram, vasaras mēnešos attīrīšanas iekārtās vajadzības pēc elektroenerģijas vairāk nekā par 40% tiek apmierinātas no saules paneļiem. «Pateicoties tam, samazinātas pakalpojumu pašizmaksas un līdz ar to – arī tarifs,» rezumē Daugelis.

ŪDEKA iesaistās vides izglītībā

Uzņēmums ŪDEKA jau ilgus gadus piedalās vides izglītībā, ekskursijās un tikšanās laikā stāstot bērniem un pieaugušajiem par to, kā dzeramais ūdens tiek iegūts no dziļurbumiem, tiek attīrīts un nonāk ventspilnieku mājās. Šogad Vides izglītības dienā ŪDEKA viesojās Ventspils 2. pamatskolā, bet Pasaules Ūdens dienā – pirmsskolas izglītības iestādē Rūķītis. Šāda sadarbība palīdz saprast, ko ventspilnieki domā par krāna dzeramo ūdeni, uzzināt ventspilnieku paradumus dzeramā ūdens patēriņā. Daudzi dalībnieki, dodoties ekskursijās uz ŪDEKU un tiekoties ar speciālistiem, stāsta par to, ka viņu ģimenēs dzer ūdeni no krāna.

Informāciju sagatavoja Laikraksts "Ventas Balss", foto: Krists Kūla