Ventspilī ūdenssaimniecības tarifa pieaugums nebūs tik straujš kā citviet Latvijā

Ūdenssaimniecības nozarē viena no galvenajām komponentēm kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai ir nepārtraukta elektropadeve, tādēļ globāli straujais energoresursu cenu kāpums neizbēgami ietekmē ikvienu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju Latvijā, arī pašvaldības SIA “ŪDEKA” nākas pārskatīt esošo tarifu.

Jaunā elektrības cena ir piecas reizes augstāka nekā līdz šim līgumā noteiktā, un tā stājās spēkā šī gada 1. septembrī. Tik straujš un krass elektroenerģijas cenu kāpums nav piedzīvots, tomēr, salīdzinot ar citām pilsētām, Ventspils valstspilsētas pašvaldībai ir izdevies iepirkt elektroenerģiju par zemāku cenu. Līdz ar ko cena par ūdens piegādi un kanalizācijas pakalpojumiem Ventspilī nepieaugs tik strauji kā citās pilsētās, kurās  elektroenerģija tiek iepirkta par biržas cenām.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” ir sagatavojusi jaunu tarifa projektu - kopējais ūdenssaimniecības tarifs ir 2.27 EUR/m³, bez PVN. Tajā, salīdzinājumā ar iepriekš pieņemtajiem tarifiem, iestrādātas izmaiņas tikai vienā pozīcijā – elektroenerģijas izmaksās. Izmaiņas kopumā ūdenssaimniecības tarifu palielinās par 13% jeb 0.26 EUR/m³, bez PVN.

Valstī pieņemtie atvieglojumi elektroenerģijas izmaksu samazināšanai attieksies arī uz ūdenssaimniecības uzņēmumiem. Tādēļ no 2023. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim ūdenssaimniecības tarifs būs 2.16 EUR/m³, bez PVN, jo pieaugs tikai par 7% jeb 0.15 EUR/m³, bez PVN. Savukārt pilnais tarifa pieaugums – 2.27 EUR/m³, bez PVN, stāsies spēkā ar 2023. gada 1.maiju.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs no 01.01.2023. - 30.04.2023.
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%)

Piedāvātais tarifs no 01.05.2023.
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%)

Ūdensapgādes pakalpojumi

0,77 EUR/m³

0,83 EUR/m³

7,80%

0,86 EUR/m³

11,70%

Kanalizācijas pakalpojumi

1,24 EUR/m³

1,33 EUR/m³

7,30%

1,41 EUR/m³

13,70%

Ūdenssaimniecības pakalpojumi kopā

2,01 EUR/m³

2,16 EUR/m³

7,00%

2,27 EUR/m³

13,00%

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju par spēkā esošajiem tarifiem citās pilsētās šobrīd tarifs Ventspilī ir trešais zemākais Latvijā. Pēc provizoriskajām tarifu izmaiņām, tas arī turpmāk būs viens no zemākajiem valstī.

 

 * SPRK 20.10.2022. lēmums Nr.229 (stāsies spēkā no 01.12.2022. līdz 30.04.2023. kopējais tarifs 2,08 EUR/m3 bez PVN, stāsies spēkā no 01.05.2023. tarifs 2,33 EUR/m3 bez PVN).
** SPRK 22.09.2022. lēmums Nr.170 (spēkā no 01.11.2022 līdz 30.04.2023. tarifs 2,68 EUR/m3 bez PVN, stāsies spēkā no 01.05.2023. tarifs 2,74 EUR/m3 bez PVN.
*** SPRK 27.09.2022. lēmums Nr.181 (stāsies spēkā no 01.12.2022. līdz 30.04.2023.tarifs 2,99 EUR/m3 bez PVN, stāsies spēkā 01.05.2023. tarifs 3,06 EUR bez PVN).
**** SPRK 20.10.2022. lēmums Nr.230 (stāsies spēkā no 01.12.2022. līdz 30.04.2023. tarifs 3,40 EUR/m3 bez PVN, stāsies spēkā no 01.05.2023. tarifs 3,82 EUR/m3 bez PVN).

Tas, vai tarifus izdosies saglabāt noteiktajā apmērā arī ilgtermiņā, lielā mērā būs atkarīgs no pasaules notikumiem un situācijas elektroenerģijas tirgū. Kamēr globālos apstākļus nav iespējams ietekmēt, tikmēr, lai izvairītos no straujāka tarifu pieauguma, pašvaldības SIA ŪDEKA apzina un jau šobrīd izmanto pieejamās iespējas, tādējādi pielāgojoties esošajai situācijai un samazinot elektrības patēriņu un ar to saistītās izmaksas.

Šobrīd pašvaldības SIA ŪDEKA īsteno energoefektivitātes projektu, kā gaitā tiek izbūvētas divas saules paneļu stacijas pie Dzeramā ūdens atdzelzošanas stacijas un Notekūdeņu attīrīšanas kompleksā. Tās savu faktisko potenciālu parādīs nākamā gada otrajā pusē, iestājoties saulainākiem laikapstākļiem. Projekta realizācijas gaitā pilsētas lielākajā kanalizācijas sūkņu stacijā nomainīti divi kanalizācijas sūkņi uz energoefektīvākiem un Notekūdeņu attīrīšanas kompleksā tiks nomainīti divi gaisa pūtēji. Šīs jaunās iekārtas dos savu pienesumu elektroenerģijas patēriņa samazināšanā un sniegs uzņēmumam iespēju energokrīzes apstākļos būt energotaupīgam.