Uzsāk ūdensvada pārbūvi Ostas ielā

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” informē, ka pirmdien, 5.jūnijā, tiks uzsākti ūdensvada pārbūves darbi Ostas ielā - posmā no Ūdens ielas līdz Lielai ielai.

Saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu, būvdarbus veiks SIA “TILTS. Objektā jūnija mēnesī pārbūvēs liela diametra maģistrālo ūdensvadu un paralēli izbūvēs mazāka diametra ūdensvadu, pie kura tiks pieslēgti esošo abonentu ūdensapgādes tīkli. Kopumā paredzēts izbūvēt ūdensapgādes tīklus 274 m garumā. 
Būvdarbi tiks veikti būvprojekta “Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī” ietvaros, sadarbojoties ar pārējiem pasūtītājiem objektā – Ventspils brīvostas pārvaldi un Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādi “Ventspils Komunālā pārvalde”.