“ŪDEKA” saņēmusi energopārvaldības sertifikātu

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atkārtoti saņēmusi neatkarīgas sertifikācijas iestādes “DNV” atzinumu par īstenotās vadības sistēmas atbilstību ISO 50001:2018 standarta prasībām. Starptautiskais Energopārvaldības sistēmas standarts nodrošina organizācijas ar pamatnostādnēm racionālai un efektīvai enerģijas izmantošanai.

Kopš 2018.gada pašvaldības SIA “ŪDEKA” kā lielais elektroenerģijas patērētājs īsteno sertificētu un standartiem atbilstošu energopārvaldības sistēmu. Uzņēmums ikdienā veic rūpīgu elektroenerģijas patēriņa analīzi, kā arī regulāru esošo iekārtu tehniskās un profilaktiskās apkopes un remontus. Energopārvaldības sistēma tiek nepārtraukti pilnveidota, piemēram, kopš iepriekšējā audita uzņēmums ir realizējis projektu, kā ietvaros izbūvētas divas saules paneļu elektrostacijas, un nodrošināta elektroenerģijas ražošana pašu vajadzībām, tāpat veikta notekūdeņu pārvades sūkņu maiņa uz energoefektīvākiem risinājumiem.

Resertifikācijas periodā PSIA “ŪDEKA” ir izdevies samazināt savu enerģijas patēriņu un kopumā uzņēmumā energoresursu patēriņš 2023.gadā, salīdzinot ar 2022.gadu  ir samazinājies par 4,8% jeb 139,8 MWh. Jāņem vērā, ka energoefektivitātes rezultātus ietekmē arī dažādi ārējie faktori, piemēram, pakalpojumu pieprasījums, laikapstākļi u.c., tomēr būtiska nozīme energoefektivitātes veicināšanā ir uzņēmumā īstenotajiem pasākumiem un ieviestajiem risinājumiem.

ISO sertifikācijas ieguvumi neaprobežojas tikai ar izmaksu samazināšanu un iespēju gūt labāku priekšstatu par enerģijas patēriņu. Tā ir arī iespēja atklāt kā efektīvāk plānot nākotnes darbību un kā kļūt par videi vēl draudzīgāku uzņēmumu.