“ŪDEKA” kompleksos turpinās saules paneļu elektrostaciju izbūve

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” turpina īstenot investīciju projektu "Atjaunojamo energoresursu ieviešana un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu energoefektivitātes uzlabošana Ventspilī" (Nr 4.2.2.0/21/A/009). Projekta ietvaros pašpatēriņa vajadzībām tiks izbūvētas divas saules paneļu elektrostacijas, kas atradīsies gan pie dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas Talsu ielā 65,  gan Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu  kompleksā Dzintaru ielā 52A.

Augusta mēnesī notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ir veikta saules paneļu pamatu, elektrokabeļu un konstrukciju izbūve un šobrīd tiek veikti arī saules paneļu montāžas darbi. Pie Atdzelžošanas stacijas vēl turpinās konstrukciju pamatu betonēšana un montāža, pēc kuras tiks veikta saules paneļu uzstādīšana. Darbus veic pieredzējusi kompānija SIA "AJ Power", līdz ar to plānojas, ka līgumā paredzētie darbu izpildes termiņi tiks ievēroti un iespējams darbi tiks pabeigti ātrāk nekā noteikts būvniecības līgumā, un objekti varētu tik nodoti ekspluatācijā jau šogad.  Kopumā teritorijā pie Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiks uzstādīti 446 saules paneļi, savukārt teritorijā pie dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas 196 paneļi. Projektā plānots, ka gada laikā elektrostaciju kopējā saražotā elektroenerģija sasniegs 0,237 MW gadā. Saules paneļu saražotā elektroenerģija varētu aizstāt līdz pat 15% no elektrības apjoma, kas ir nepieciešams abu kompleksu darbībai. Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota ūdenssaimniecības infrastruktūras energoefektivitāte un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, kā arī mazināta uzņēmuma darbības ietekme uz vidi. Aprēķināts, ka siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā jeb CO2 samazinājums sastādīs 40,189 tonnas ogļskābās gāzes ekvivalenta apmērā.

Projekta ietvaros Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs oktobra beigās uzsāksies arī divu gaisa pūtēju nomaiņa, savukārt kanalizācijas sūkņu stacijā Muitas ielā 4 - divu kanalizācijas sūkņu nomaiņa. Rezultātā tiks iegūtas jaunākās paaudzes, viedas un energoefektīvas iekārtas, kas ieekonomēs gada laikā līdz pat 14% no patērētās elektroenerģijas daudzuma ražošanas procesos.

Ņemot vērā to, ka elektroenerģijas izmaksas visā valstī sadārdzinās, būtisks pienesums šādu projektu īstenošanā ir ERAF finansējuma pieejamībai (85% apmērā no projekta attiecināmām izmaksām). Līdz ar to pie esošās elektroenerģijas cenas , ieguldījumi minētajās investīcijās atmaksāsies ātrāk nekā iepriekš prognozēts.

Kopējās projekta izmaksas veido 531 058,94 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 373 057,94 EUR no attiecināmām izmaksām un pašvaldības SIA “ŪDEKA” līdzfinansējums ir 15% jeb 65 833,75 EUR no attiecināmām izmaksām. Neattiecināmās izmaksas, kā arī PVN 21%  sedz pašvaldības SIA“ŪDEKA”.

 

         Projektu līdzfinansē REACT – EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai