ŪDEKA atgādina par Klientu portāla priekšrocībām

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina klientus, kuri vēl neizmanto Klientu portālu, reģistrēties portālā un izmantot tā sniegtās funkcijas un ērtības.

 

Šobrīd pašvaldības SIA “ŪDEKA” Klientu portālā ir reģistrējušies 87%  no daudzdzīvokļu mājās dzīvojošiem klientiem un 83% no privātmāju iedzīvotājiem, kuriem skaitītāji atrodas viņu mājokļos un kuri paši veic rādījumu nolasīšanu. Klientu portālā iespējams ne tikai ātri un videi draudzīgi paziņot aukstā un karstā ūdens skaitītāju rādījumus, bet arī sev ērtā laikā uzzināt būtiskāko informāciju par iepriekšējo mēnešu rēķiniem - summu, apmaksas datumu un laika periodu, par kādu izrakstīts rēķins. Tāpat Klientu portālā iespējams sekot līdzi skaitītāju verifikācijas termiņam. Portāla lietotāji katra mēneša 25. datumā saņem atgādinājuma e-pastu par skaitītāju rādījumu nodošanu, kā arī, tuvojoties ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas termiņa beigām, saņem elektronisku paziņojumu par to. Reģistrējoties Klientu portālā, katru mēnesi var saņemt arī bezmaksas rēķinu e-pastā.

Kā sākt lietot Klientu portālu?

 

Portāla lietošana ir vienkārša un nepieprasa specifiskas zināšanas. Lai kļūtu par Klientu portāla lietotāju, jādodas uz www.klientiem.udeka.lv, jānospiež poga “reģistrēties” un jāaizpilda reģistrācijas lauki. Pēc datu ievades uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts “ieejas vārds” un parole, ar ko iespējams piekļūt Klientu portālam un turpmāk skaitītāju rādījumus paziņot elektroniski. 

Neskaidrību gadījumā, klienti aicināti sazināties ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” Klientu daļu pa tālruni 636 63010 vai rakstot e-pastu: abon.udeka@ventspils.lv.