ŪDEKĀ arī turpmāk attālināta klientu konsultēšana

Pašvaldības SIA ŪDEKA informē, ka klientu konsultēšana arī turpmāk notiks attālināti. Uzņēmuma kasēs tiek nodrošināta iespēja par pakalpojumiem norēķināties klātienē.

PSIA “ŪDEKA”  Klientu daļas speciālistu konsultācijas var saņemt gan telefoniski, zvanot uz tālruni 636 63010, gan ar e-pasta starpniecību – abon.udeka@ventspils.lv.

Klientu apkalpošanas ierobežojumi attiecas arī uz uzņēmuma Tehnisko daļu un administrāciju Talsu ielā 65. Dažāda veida dokumenti un iesniegumi iesniedzami attālināti vai arī tos var ievietot pastkastītē pie PSIA “ŪDEKA” centrālās ēkas Talsu ielā 65 (pa labi no galvenās ieejas). Pastkastīte tiek iztukšota reizi dienā.  

Kontaktinformācija saziņai ar PSIA “ŪDEKA”: