Svarīgi ievērot ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas termiņus

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina klientus sekot līdzi ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas termiņiem un ļoti savlaicīgi pieteikt skaitītāju nomaiņas pakalpojumu.

Verifikācijas termiņus var aplūkot ikmēneša rēķinos, Klientu portālā,  kā arī verifikācijas aktā, tāpat, tuvojoties verfikācijas termiņam, klientiem tiek nosūtīta arī atgādinājuma vēstule. Jāņem vērā, ka situācijās, kad verifikācijas termiņš tiek nokavēts, papīra formātā paziņotie ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi turpmāk vairs netiek ņemti vērā, savukārt Klientu portālā rādījumu paziņošana tiek liegta. Tāpat šādā gadījumā tiek piemērota arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpība, ja tāda konkrētajā aprēķina periodā rodas.

Kur vērsties, lai nomainītu vai verificētu skaitītājus?

Ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu un nomaiņu Ventspilī veic gan pašvaldības SIA “ŪDEKA”, gan vairāki citu sertificēti komersanti. Izvēloties PSIA “ŪDEKA” sniegtos ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņas pakalpojumus, tos iespējams pieteikt pa tālruni 636 07285 vai e-pastāudensmeritaji.udeka@ventspils.lv. Jāņem vērā, ka pakalpojuma saņemšanai ir izveidojusies gara rinda, kas skaidrojama ar to, ka ārkārtējās situācijas laikā daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji varēja atlikt ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu.