Samazinājies pieprasījums pēc ūdenssaimniecības pakalpojumiem

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” informē, ka šogad būtiski samazinājies pieprasījums pēc uzņēmuma sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Lielākais ūdenssaimniecības pakalpojumu pieprasījuma kritums novērojams tieši juridisko klientu sektorā.

Šobrīd Ventspils ūdenssaimniecība izjūt dažādu globālu un lokālu notikumu ietekmi - Ventspils brīvostas uzņēmumu dīkstāve un kravu apjomu kritumi (kravu apgrozījums, atbilstoši publiski sniegtajai informācijai, 2021.gada pirmajā pusgadā salīdzinājumā ar 2020.gada tādu pašu periodu krities par 14%, bet salīdzinājumā ar 2019.gadu – par 49%)*, kā arī atsevišķu uzņēmumu tehnoloģiskās izmaiņas ir būtiski ietekmējušas pieprasījumu pēc ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Tāpat jūtama Covid – 19 pandēmijas ietekme uz tūrisma, izklaides, kultūras, sabiedriskās ēdināšanas un dažādu citu pakalpojumu sniedzēju pieprasījumu pēc ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Šogad PSIA “ŪDEKA” sniegto ūdensapgādes pakalpojumu apjoms samazinājies par 9%, ja salīdzinām ar 2020.gada astoņiem mēnešiem, bet par 14%, ja salīdzina ar 2019.gada astoņiem mēnešiem. Kanalizācijas pakalpojumi samazinājušies par 16% salīdzinājumā ar 2020.gada līdzvērtīgu periodu un par 17% salīdzinājumā ar 2019.gada astoņiem mēnešiem. Savukārt dzīvojamo māju pakalpojumu patēriņš ir nedaudz pieaudzis – līdz pat 2%, kas skaidrojams ar pārorientēšanos uz attālinātā darba un mācību režīmu. Tomēr dzīvojamo māju pakalpojumu pieprasījuma pieaugums neatsver būtisko pieprasījuma kritumu uzņēmumu patērētāju struktūrā, kas sastāda līdz pat 41% salīdzinājumā ar 2020.gadu un 45% salīdzinājumā ar 2019.gadu. Uzņēmums šī gada astoņos mēnešos zaudējis 11,5% no neto apgrozījuma salīdzinājumā ar 2020.gada tādu pašu periodu.

Lai nodrošinātu kvalitatīvus un nepārtrauktus pakalpojumus, ūdenssaimniecības infrastruktūra ir pastāvīgi jāuztur un jāatjauno neatkarīgi no pakalpojumu pieprasījuma apjomiem. Arī samazinoties pakalpojuma pieprasījuma un līdz ar to patēriņa apjomiem, lielākā daļa ūdensaimniecības uzturēšanas izdevumu nesamazinās, jo pakalpojumu nodrošināšanai nemainīgi ir nepieciešama gan infrastruktūra, gan arī darbaspēks. PSIA “ŪDEKA” lielu uzmanību pievērš izdevumu optimizācijai, veicot dažādu resursu taupīšanas pasākumus un iekārtu automatizāciju, tomēr ne visas izmaksas iespējams samazināt. Jāatzīmē, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu patēriņiem ir būtiska ietekme uz tarifu. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku (2016.gada 14.janvāra padomes lēmums Nr.1/2), ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomam mainoties vairāk par 10%, tarifi ir jāpārskata.

Šobrīd spēkā esošais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs stājās spēkā 2009. gada 1. februārī. Neskatoties uz ievērojamiem ieguldījumiem ūdenssaimniecības attīstībā daudzu gadu garumā un dažādu resursu cenu pieaugumu laika gaitā, Ventspils ūdenssaimniecības uzņēmumam ir izdevies 12 gadus nepieļaut tarifa kāpumu. Taču, ņemot vērā būtisko pakalpojumu pieprasījuma samazinājumu, PSIA “ŪDEKA” ir jāpārskata spēkā esošais ūdenssaimniecības tarifs, lai nodrošinātu ilgtspējīgu, nepārtrauktu un kvalitatīvu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

*https://www.ventspils.lv/lat/pilseta/213687-ventspils-brivosta-turpina-k...