Sācies ūdens patēriņa ziņošanas periods

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina, ka daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un privātmāju īpašniekiem, kuriem skaitītāji atrodas mājas iekšienē un kuri saņem rēķinus, katru mēnesi no 25. līdz 28. datumam ir jāpaziņo savu ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi.

Aicinām klientus būt precīziem, nolasot ūdens skaitītāju rādījumus, un ziņot tieši faktiskos ūdens patēriņus. Skaitītāju rādījumus iespējams paziņot divos veidos – elektroniski Klientu portālā www.klientiem.udeka.lv (klientiem, kuri reģistrējušies portālā) vai mājas pārvaldnieka norādītajā pastkastītē, iemetot tajā iepriekšējā mēneša rēķina pasaknīti ar aktuālajiem rādījumiem. Gan Klientu portālā, gan rēķinos pievienotajā pasaknītī rādījumus nepieciešams norādīt līdz pat litriem jeb ar trim cipariem aiz komata.

Klientu daļas speciālistu konsultācijas šobrīd var saņemt tikai attālināti, zvanot uz tālruni 636 63010 vai ar e-pasta starpniecību – abon.udeka@ventspils.lv.