Noslēgusies projekta “Atjaunojamo energoresursu ieviešana un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu energoefektivitātes uzlabošana Ventspilī” īstenošana

Līdz ar pērn decembrī ekspluatācijā nodotajām divām saules paneļu elektrostacijām un visu maksājumu veikšanu, ir noslēgusies darbību īstenošana pašvaldības SIA “ŪDEKA” realizētā projekta Nr.4.2.2.0/21/A/009 “Atjaunojamo energoresursu ieviešana un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu energoefektivitātes uzlabošana Ventspilī” ietvaros.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” 2022.gada 25.aprīlī parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta “Atjaunojamo energoresursu ieviešana un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu energoefektivitātes uzlabošana Ventspilī”, id.nr 4.2.2.0/21/A/009 (Projekts) īstenošanu ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, kas vienlaikus ir arī REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai. Projekts īstenots mazāk kā 9 mēnešu laikā, līdz 2022.gada 30.decembrim, kas ir ātrāk kā sākotnēji paredzēts.

Lai sasniegtu Projekta mērķi - uzlabot pašvaldības SIA “ŪDEKA” ūdenssaimniecības infrastruktūras energoefektivitāti, uzstādot efektīvākas iekārtas notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai, un veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu tehnoloģiskos procesos, projekta ietvaros izbūvētas divas saules paneļu elektrostacijas Talsu ielā 65 (pie Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas) ar kopā 196 paneļiem un jaudu 0,072 MW un Dzintaru ielā 52A (pie Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām) ar kopā 446 paneļiem un jaudu 0,165 MW, kā arī nomainītas esošās iekārtas, kas nodrošina notekūdeņu pārvadi un attīrīšanu - Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs nomainīti divi kompresori (gaisa pūtēji), savukārt kanalizācijas sūkņu stacijā Muitas ielā 4 - divi kanalizācijas pārsūknēšanas sūkņi.

Abi saules paneļu parki paredzēti no atjaunojamajiem energoresursiem iegūstamās elektroenerģijas ražošanai uzņēmuma vajadzībām, gada laikā aizstājot ap 15% no visas elektroenerģijas, kas nepieciešama Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas un “ŪDEKA” administrācijas ēkas vajadzībām. Savukārt, jaunākās paaudzes, viedās un energoefektīvās iekārtas gada laikā ieekonomēs ap 14% no nepieciešamās elektroenerģijas notekūdeņu apsaimniekošanas procesu nodrošināšanai.

Projekta tehnisko dokumentāciju 2021. gadā izstrādāja projektētāji no SIA “CACTUS”, Projekta būvuzraudzību nodrošināja būvuzraugi no SIA “CC3”, saules paneļu iekārtu piegādei un izbūvei tika piesaistīts pieredzējis enerģētikas uzņēmums SIA “AJ Power”, savukārt, kompresoru un sūkņu iekārtu piegādi un uzstādīšanu veica SIA “Akorda”.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota ūdenssaimniecības infrastruktūras energoefektivitāte un ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, kā arī samazinātas uzturēšanas izmaksas un uzņēmuma darbības ietekme uz vidi. Aprēķināts, ka siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā jeb CO2 samazinājums sastādīs 40,189 tonnas ogļskābās gāzes ekvivalenta apmērā, bet no atjaunojamiem energoresursiem saražotā un aizstātā elektroenerģija sastādīs 0,237 MW gadā.

Pie 2023.gada pašvaldības SIA “ŪDEKA” elektroenerģijas iepirkuma cenām, visu Projektā uzstādīto iekārtu un saules paneļu elektrostaciju atmaksāšanās laiks, ņemot vērā ERAF finansējumu, ir 1,3 gadi.

Kopējās projekta izmaksas veido 532 418,26 EUR, t.sk. ERAF finansējums 85% jeb 324 210,76 EUR no attiecināmām izmaksām, bet pārējās izmaksas un PVN sedz pašvaldības SIA “ŪDEKA”.

 

 Projektu līdzfinansē REACT – EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

 

 

Vairāk foto: GALERIJA