Noslēgts līgums par ūdenssaimniecības tīklu atzaru izbūvi Mētru ielā

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” noslēgusi būvdarbu līgumu par ūdensvada un sadzīves kanalizācijas atzaru izbūvi nekustamiem īpašumiem Mētru ielā 10 un Mētru ielā 17, Ventspilī.

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem līgums noslēgts ar pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” par līgumcenu 38 893,34 EUR  bez PVN. Objektā kopumā plānots izbūvēt ūdensvada tīklus 106 m garumā un kanalizācijas tīklus 108 m garumā. Darbus plānots uzsākt jūnija mēnesī un to izpildes termiņš ir 150 dienas no darbu uzsākšanas.