Mainītas prasības attiecībā uz komunālo notekūdeņu apsaimniekošanu

Saistībā ar 2002. gada 22. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” grozījumiem aicinām iepazīties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto skaidrojošo materiālu par izmaņām komunālo notekūdeņu apsaimniekošanā. Izmaiņas saistošas gan vides aizsardzības iestādēm, gan komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) operatoriem.

MK noteikumu Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" grozījumi: ŠEIT

Ar MK noteikumiem Nr. 34 iespējams iepazīties: ŠEIT