Laiks ziņot ūdens skaitītāju rādījumus

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina, ka Ventspils daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ik mēnesi no 25. līdz 28. datumam ir jāpaziņo savu aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi.

Ūdenssaimniecības uzņēmums aicina klientus būt precīziem, nolasot ūdens skaitītāju rādījumus, kā arī katru mēnesi apzinīgi ziņot tieši faktiskos ūdens patēriņus. Skaitītāju rādījumus iespējams paziņot divos veidos – elektroniski Klientu portālā www.klientiem.udeka.lv (klientiem, kuri reģistrējušies portālā) vai ierakstot rādījumus iepriekšējā mēnesī saņemtajā pašvaldības SIA “ŪDEKA” rēķina pasaknītī un iemetot to mājas pārvaldnieka norādītajā pastkastītē. Gan Klientu portālā, gan rēķinos pievienotajā pasaknītī rādījumus nepieciešams norādīt līdz pat litriem jeb ar trim cipariem aiz komata.

Situācijās, kad ūdens patēriņa rādījumi netiek iesniegti, pašvaldības SIA “ŪDEKA” aprēķina vidējo ūdens patēriņu, ņemot vērā pēdējos trīs mēnešus (daudzdzīvokļu māju klientiem) vai divpadsmit mēnešus (pārējiem klientiem),  un izraksta rēķinu atbilstoši šim apjomam. Šāda kārtība piemērojama ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas. 

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina izmantot Klientu portāla sniegtās priekšrocības. Elektroniska patēriņu ziņošana Klientu portālā ir ātrākais, ērtākais, kā arī videi draudzīgākais risinājums. Lai kļūtu par Klientu portāla lietotāju, jādodas uz www.klientiem.udeka.lv, jāveic reģistrācija un jāseko norādēm.

Atgādinām, ka saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa izplatības dēļ, pašvaldības SIA “ŪDEKA” kases gan Pils ielā 12, gan Talsu ielā 65 uz laiku ir pārtraukušas maksājumu pieņemšanu klātienē. Tāpat šobrīd netiek sniegti ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas, nomaiņas un uzstādīšanas pakalpojumi.  Ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotās verificēšanas termiņi uz ārkārtējās situācijas laiku tiek pagarināti. Skaitītāju verificēšana būs jāveic trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Klientu daļas speciālistu konsultācijas šobrīd var saņemt attālināti, zvanot uz tālruni 636 63010 vai ar e-pasta starpniecību – abon.udeka@ventspils.lv.