Kurzemes TV sižets par ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu ziņošanas nozīmību

Kurzemes Televīzijas raidījumā "Skats no Ventspils" stāstām par ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu ziņošanas. Situācijās, kad ūdens patēriņa rādījumi netiek iesniegti, klientam tiek aprēķināts vidējais ūdens patēriņš –  daudzdzīvokļu māju klientiem, ņemot vērā pēdējos trīs mēnešus, bet pārējiem klientiem, ņemot vērā patēriņus divpadsmit mēnešu periodā. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši aprēķinātajam apjomam. Jāņem vērā, ka šāda kārtība piemērojama ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas. 

Sižets pieejams šeit: ŠEIT