Krāna dzeramais ūdens – kvalitatīvs un gards

Laikapstākļiem kļūstot siltākiem, pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina par nemainīgi teicamo krāna dzeramā ūdens kvalitāti un aicina izdarīt videi draudzīgu izvēli - dzert krāna ūdeni ne tikai mājās, bet arī dodoties ikdienas gaitās. 

Ventspils centralizētās ūdensapgādes dzeramais ūdens ir veselībai drošs un kvalitatīvs, turklāt tam piemīt lieliskas garšas īpašības.

Kur iegūst dzeramo ūdeni Ventspils pilsētai?

Dzeramais ūdens, ar kuru tiek apgādāta Ventspils pilsēta, tiek iegūts no pazemes - no 11 artēziskajiem urbumiem, ūdensgūtnes vietā “Ogsils”, kas atrodas Tārgales pagastā. Ūdens tiek iegūts līdz pat 70 metru dziļumā, kur tas ir tīrs un pasargāts no cilvēku darbības ietekmes.

Kā ūdens tiek sagatavots patērētājiem?

No pazemes paceltais ūdens tiek novadīts uz Ventspils Dzeramā ūdens atdzelžošanas staciju, kur to attīra, izmantojot aerācijas un filtrēšanas metodi. Intensīvas skābekļa padeves rezultātā, dzelzs pārtop pārslās, kuras paliek uz kvarca smilšu filtriem. Šāds attīrīšanas process ir dabisks, videi un cilvēkam nekaitīgs, turklāt netiek pielietotas nekādas ķīmikālijas.

Kā tiek kontrolēta ūdens kvalitāte?

Ventspils dzeramā ūdens kvalitāte tiek regulāri pārbaudīta. Saskaņā ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” paškontroles programmu katru dienu tiek pārbaudīts dzelzs, amonija un mangāna saturs ūdenī, bet vienu reizi nedēļā tiek veiktas plašākas pārbaudes, nosakot vairākus kontroles rādītājus (pirms un pēc atdzelžošanas procesa, kā arī pēc rezervuāriem jeb pirms padošanas uz pilsētu). Šīs analīzes katru piektdienu tiek publicētas  mājaslapā www.udeka.lv. Tāpat vienu reizi mēnesī tiek veiktas mikrobioloģiskās analīzes. Savukārt atbilstoši kārtējai monitoringa programmai pēc noteikta grafika, kas saskaņots ar Veselības inspekciju, ūdeni pārbauda arī dažādos pilsētas rajonos un adresēs pie patērētājiem. Analīzes tiek veiktas neatkarīgā laboratorijā – Valsts zinātniskā institūta "BIOR" laboratorijā un to rezultāti uzrāda nemainīgi teicamus rādītājus atbilstoši Eiropas Savienībā noteiktajām normām.

Ūdens pilsētvidē vēl pieejamāks

Ventspilī ir pieejami vairāki dzeramā ūdens punkti jeb āra brīvkrāni, kas arī ir pieslēgti Ventspils centralizētajai ūdensapgādes sistēmai. Jau vairākus gadus brīvkrāni pieejami pie autoostas, Tirgus laukumā un pludmalē. Pagājušā gadā brīvkrāni tika uzstādīti arī pilsētas lielākajos rotaļu laukums abos Ventas krastos – Bērnu pilsētiņā un bērnu parkā "Fantāzija". Atsaucoties iedzīvotāju ierosinājumiem, šajā pavasarī brīvkrāns uzstādīts arī Reņķa dārzā. Ikdienā izvēloties vairākkārt lietojamās ūdens pudeles, kuras var piepildīt mājās un papildināt dzeramo ūdeni arī pilsētvidē, iespējams samazināt ne tikai atkritumu daudzumu, bet arī plastmasas piesārņojumu vidē.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina ikdienā dzert tieši krāna ūdeni!