Kases maksājumus turpina pieņemt klātienē

Pašvaldības SIA ŪDEKA informē, ka šobrīd uzņēmuma kasēs tiek nodrošināta iespēja par pakalpojumiem norēķināties klātienē. Savukārt klientu konsultēšana notiek tikai attālināti.

Iespēju robežās aicinām klientus izmantot attālinātās norēķinu iespējas, rēķinu apmaksu veicot internetbankā. Apmeklējot maksājumu pieņemšanas vietas, lūdzam, ņemt vērā, ka telpās vienlaikus var apkalpot tikai vienu cilvēku. Tāpat aicinām stingri ievērot informatīvās norādes par masku lietošanu un aicinām jau savlaicīgi sagatavot visu nepieciešamo informāciju un pēc iespējas precīzāku naudas summu vai bankas karti maksājuma veikšanai, lai iekštelpās būtu jāuzturas pēc iespējas īsāku laiku. Rēķinus par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem iespējams apmaksāt arī veikalu “Maxima” kasēs Ventspilī – Aleksandra, Celtnieku un Saules ielā.

PSIA “ŪDEKA”  Klientu daļas speciālistu konsultācijas šobrīd var saņemt telefoniski, zvanot uz tālruni 636 63010, vai ar e-pasta starpniecību – abon.udeka@ventspils.lv. Dažāda veida dokumentus un iesniegumus iespējams iesniegt attālināti vai arī ievietot pastkastītē pie PSIA “ŪDEKA” centrālās ēkas Talsu ielā 65 (pa labi no galvenās ieejas).