Izmaiņas sociālās palīdzības saņemšanā

Iedzīvotāji ar zemākiem ienākumiem var saņemt sociālo palīdzību ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai. Aicinām ņemt vērā, ka no šī gada 1. jūlija Latvijā ir ieviesta vienota mājokļa pabalsta saņemšanas un aprēķināšanas kārtība. Lai varētu aprēķināt mājokļa pabalsta apmēru, tajā skaitā ūdens, kanalizācijas, ūdensskaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju, iedzīvotājiem jāvēršas Ventspils Sociālajā dienestā. Iedzīvotāji aicināti  iepriekš pierakstīties pie sociālā darba speciālista, līdzi ņemot un uzrādot dokumentus par ienākumiem (ierastajā kārtībā) un ar mājokļa lietošanu saistītos maksājumus apliecinošos dokumentus – rēķinus, kuros redzami ar mājokļa lietošanu saistītie maksājumi un rādījumi.

Mājokļa pabalsta apmērs katrai mājsaimniecībai atšķirsies, jo tiks aprēķināts kā starpība starp faktiskajiem izdevumiem par mājokli (nepārsniedzot Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumos Nr.809 “Par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 3.pielikumā noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus ) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Plašāku informāciju  iedzīvotāji var saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā Raiņa ielā 10 un Sociālā dienesta filiālē Talsu ielā 39.