Iepazīstina ar Ventspils notekūdeņu attīrīšanas procesu

Pašvaldības SIA "ŪDEKA" 24.septembrī uzņēma viesos Kuldīgas Tehnikuma loģistikas grupas 2.kursa audzēkņus, lai iepazīstinātu ar Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu kompleksa darbību un notekūdeņu attīrīšanas procesu.

 PSIA “ŪDEKA” daudzu gadu garumā iesaistās vides izglītībā, organizējot ekskursijas uzņēmumā un stāstot par ūdens ceļu pilsētā un notekūdeņu attīrīšanu. Šoreiz Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu kompleksā viesojās interesentu grupa no Kuldīgas Tehnikuma. Ekskursijas laikā jaunieši varēja iepazīties ar pilna cikla notekūdeņu attīrīšanas procesu – notekūdeņu pieņemšanu, mehānisko attīrīšanu, bioloģisko attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu novadīšanu vidē.

Attīrītie notekūdeņi Ventspilī tiek izvadīti jūrā – aptuveni 1,8 km attālumā no krasta līnijas, un Baltijas jūrā nonāk ūdens, kas atbilst visām Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un standartiem. Notekūdeņu attīrīšanas process tiek kontrolēts gan pirms, gan pēc attīrīšanas, veicot analīzes. Attīrīšanas process ir sarežģīts, turklāt tas jānodrošina nepārtraukti - 24 stundas diennaktī un 365 dienas gadā. Tāpat viss attīrīšanas process ir jānodrošina videi draudzīgi un tas tiek veikts ar mikroorganisu palīdzību, nepielietojot nekādas ķīmikālijas. Vidējais sadzīves notekūdeņu apjoms, kas ikdienā nonāk attīrīšanas ietaisēs ir 8000 m3, bet kopējā iekārtu jauda diennaktī ir 19 600 m3.