Ekspluatācijā pieņemti ūdensvada un kanalizācijas tīkli Kuldīgas ielā

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” informē, ka šī gada 19.jūlijā ekspluatācijā pieņemti  ūdensvada un kanalizācijas tīkli objektā Kuldīgas ielā 138, kas turpmāk nodrošinās ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu jaunajam daudzfunkcionāljam centram, kura būvniecība šobrīd vēl turpinās.

Kopumā izbūvēti ūdensvada tīkli 124 m garumā un kanalizācijas tīkli 124 m garumā. Ūdensvada tīklu izbūve tika uzsākta jau 2020. gada novembrī, bet sākot no pagājušā gada 22.decembra līdz šā gada 20.aprīlim objektā bija noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Iestājoties būvdarbu veikšanai piemērotiem meteoroloģiskajiem apstākļiem, objektā tika atsākti kanalizācijas tīklu izbūves darbi, kas tika pabeigti šī gada maijā. Papildus izbūvēti arī jauni kanalizācijas pievadi uz divām mājsaimniecībām – Kuldīgas ielā 167 un Kuldīgas ielā 169. Pēc pašvaldības SIA “ŪDEKA” pasūtījuma būvdarbus veica uzņēmums SIA “Ventbetons-V”. Objekta izmaksas finansēja PSIA “ŪDEKA” un darbu kopējās izmaksas sastādīja 27 625 EUR bez PVN.

Kā pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem?

Vasara ir piemērots laiks, lai izveidotu pieslēgumu pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, nodrošinot savu mājokli ar kvalitatīvu un laboratoriski pārbaudītu dzeramo ūdeni, kā arī videi draudzīgu notekūdeņu apsmainiekošanu. Pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina ikvienu namīpašnieku, kuram ir iespēja pieslēgt savus īpašumus ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, bet kuri to nav izmantojuši, izvērtēt šo iespēju. Ventspilī ir ieviesti labvēlīgi nosacījumi, lai atvieglotu pieslēgšanās procesu:

·          Sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldību ir nodrošināta iespēja tehnisko dokumentāciju sagatavot vienkāršoti un operatīvi, turklāt bez maksas;

·          Pieejama iespēja pieslēguma izbūves darbu izmaksas segt pa daļām.

Pašlaik visu informāciju par pieslēgumiem var noskaidrot, sazinoties telefoniski vai elektroniski ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehniskās daļas speciālistiem - tālrunis 63607286, e-pasts: udeka@ventspils.lv.