Dzeramā ūdens ceļš

Attaisīt krānu un saņemt tīru, gardu dzeramo ūdeni, nešauboties par tā kvalitāti, mūsdienās var šķist tik pašaprotami un ierasti. Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina par dzeramā ūdens jeb krāna ūdens ceļu pilsētā - par tā ieguvi, attīrīšanu un kvalitātes kontroli.

No zemes dzīlēm iegūts ūdens

Ūdeni, ar ko apgādāt Ventspili, PSIA “ŪDEKA” iegūst no 11 lieljaudas artēziskajiem urbumiem, ūdensgūtnes vietā “Ogsils”, kas atrodas Tārgales pagastā. Ūdens tiek iegūts slēgtā teritorijā, līdz pat 70 metrus dziļumā, kur tas ir tīrs un pasargāts no cilvēku darbības ietekmes. Reizi mēnesī artēziskajos urbumos veic arī ūdens analīzes.

Dabiska attīrīšana un regulāra kvalitātes kontrole

Pazemes ūdeņi ir piesātināti ar dzelzs savienojumiem, tādēļ no pazemes paceltais ūdens tiek novadīts uz Ventspils Dzeramā ūdens atdzelžošanas staciju, kur to attīra, izmantojot aerācijas un filtrācijas metodi. Intensīvas skābekļa padeves rezultātā, dzelzs pārtop pārslās, kuras paliek uz kvarca smilšu filtriem. Šāda attīrīšanas metode ir dabiska, videi draudzīga un pilnīgi nekaitīga cilvēkam, turklāt ūdens attīrīšanā netiek pielietotas nekādas ķīmiskas vielas. Jāatzīmē, ka palielināts dzelzs saturs dzeramajā ūdenī nav cilvēka veselībai kaitīgs, taču tas būtiski ietekmē ūdens garšu, izskatu un smaržu. Neattīrīts ūdens radītu neērtības un varētu kaitēt arī caurulēm, sadzīves tehnikai un dažādām ierīcēm, radot rūsas nosēdumus vai aizsērējumus. Dzeramā ūdens tehnoloģiskā procesa kontroles rādītāju pārbaudi PSIA “ŪDEKA” ekspreslaboratorijā veic katru dienu, savukārt vienu reizi nedēļā notiek paplašināta testēšana, nosakot vairākus kontroles rādītājus (pirms un pēc atdzelžošanas procesa, kā arī pēc rezervuāriem jeb pirms padošanas uz pilsētu). Šo pārbaužu rezultātus katru piektdienu uzņēmums publicē mājaslapā www.udeka.lv. Tāpat vienu reizi mēnesī analīzes tiek veiktas arī neatkarīgā laboratorijā - Valsts zinātniskā institūta "BIOR" laboratorijāAttīrītais dzeramais ūdens no uzglabāšanas rezervuāriem ar sūkņu palīdzību tiek nogādāts uz katru atsevišķo īpašumu pilsētā, kas ir pieslēgta centralizētajam ūdensvada tīklam.

Pieejami, izdevīgi un videi draudzīgi

Krāna dzeramā ūdens lietošana uzturā ir ne vien ērta un videi draudzīga, bet arī finansiāli izdevīga - Ventspils ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs ir nemainīgi stabils jau 12 gadus un tas ir viens no zemākajiem Latvijā. Viens litrs dzeramā ūdens no krāna Ventspilī izmaksā tikai 0,09 centus. Turklāt, pateicoties mērķtiecīgam darbam, sadarbībai ar Ventspils valstspilsētas pašvaldību, kā arī īstenotajam Eiropas Savienības fondu projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī” sešās kārtās, 98,5% iedzīvotāju jau nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētiem tīkliem. Pašvaldības SIA "ŪDEKA" aicina Ventspils iedzīvotājus izmantot sniegtās iespējas un dzert pilsētas ūdeni ik dienu!